juni 2014

And the poets down here don't write nothin' at all / They just stand back and let it all be

En etter en tar vi sommerferie, hele gjengen. Vi har klart det, nok en gang, og sensor og eksaminator lo med meg da jeg snakka om tospråklighet og faghistorie på muntlig eksamen. Det er sommerferie...
hits